Om over na te denken september 2019

Energie in balans?

In het kader van een hartrevalidatieprogramma neem ik deel aan een gespreksgroep voor mensen die, net als ik, een hartinfarct hebben gehad of een hartoperatie hebben ondergaan. Ervaringen worden uitgewisseld en er wordt nagedacht over de manier waarop je in het leven staat. Een boeiende groep van rasechte Hagenaars en mensen met een niet-westerse achtergrond. En tot mijn verrassing meer vrouwen dan mannen.

Zo was er aandacht voor je ‘energiehuishouding’. Is die op orde? Menselijke energie is lastig om te meten, toch kan iedereen op een zeker moment wel voelen of hij veel, weinig, positieve of negatieve energie heeft.

Je ‘energieverbruik’ is wel te vergelijken met geld. Als je geld hebt kun je het uitgeven, anders niet. Als je geld uitgeeft terwijl je het niet hebt kom je rood te staan en dat kost geld. Je kunt ook geld lenen maar je moet het uiteindelijk wél terug betalen. Om niet failliet te gaan moet je gemiddeld positief staan. Dat geldt ook voor energie. Om te overleven moet je gemiddeld meer energie hebben dan je uitgeeft. Dat is een punt voor patiënten, maar dat is ook aan de orde voor veel mensen die ouder worden en merken dat hun energie afneemt. Het is soms een hele opgave dus om de energie in balans te hebben.

In de gespreksgroep werd op een rijtje gezet welke factoren je kunt beïnvloeden die mede bepalen of je energie krijgt of over kunt houden of kwijt raakt. BRAVO werd genoteerd: Bewegen, (niet)Roken, (matig) Alcohol, (gezonde) Voeding en Ontspanning. Die vijf factoren zijn belangrijk om goed in beeld te hebben. Wat bijvoorbeeld blijkt is dat 70% van de hartpatiënten heeft gerookt… In het revalidatieprogramma is er volop aandacht voor Bewegen en ook kun je in contact met een diëtiste om gezonder te (leren) eten.

Ik kreeg een lijstje mee om thuis over na te denken. En ik nodig u uit er ook eens over na te denken. Vul eens op een schaal van 1 – 10 in wat u energie kost en wat u energie geeft. Er is aan van alles te denken:

Sociale contacten (vrienden, collega’s, e.d.),
Hobby’s / Ontspanning
Vrijwilligerswerk
Persoon (sterke kanten, hoe help je jezelf/ kwetsbare kanten, belemmeringen)
Financieel/ materieel
Scholing / opleiding
Relatie/ gezin/ familie
Werk (inhoud, uitdaging, waardering, leiding)
Huishouden
Geloof/ religie/ zingeving
Toekomstbeeld/ idealen
Overig

Een lijstje dat over ons hele leven gaat. Mooi vind ik dat er ook geloof/ religie/ zingeving wordt genoemd. Maar waar denk je aan in dit verband als het gaat om energie? Geloven is kostbaar voor mij, maar kan ik aangeven wat het ‘kost’ om gelovig in het leven te staan? Dat uit zich in activiteiten, inzet, werk, rituelen. Kost het wat om naar de kerk te gaan, in de bijbel te lezen of te bidden? Je moet er in elk geval tijd voor nemen. Ik weet wel dat ik ooit echt een energie-lek heb ervaren omdat er in de kerkdienst liederen werden gezongen die ik helemaal niet mooi vond en ik naar preken luisterde waar ik het niet mee eens was. Ik moest me ‘opladen’ om naar de kerk te gaan. Dingen die ‘moeten’ veroorzaken doorgaans energielekken. Als je ernaar uitziet en behoefte hebt om bezig te zijn met je geloof, gééft dat energie.

Geloof en gemeente hangen voor mij samen. De gemeente kan een plek zijn die veel energie kost als er ‘gedoe’ is en onenigheid of er van alles gedaan ‘moet’ waar je geen zin of energie voor hebt. Maar het is óók een plek zijn waar ik energie van krijg. De ontmoetingen en gesprekken met elkaar, waarin je het leven deelt met elkaar. Gedachten aangereikt krijgen om over dóór te denken over God, mens en wereld. Momenten van rust en stilte. Samen zingen of luisteren naar muziek. Troost en meeleven ervaren. Het zijn kostelijke momenten.

Wat dat betreft is mijn energiebalans in het vakje ‘geloof’ positief. Hoe is dat voor u? Om over na te denken….

Wout Huizing