Missie

De Baptisten gemeente te ‘s-Gravenhage is een gemeenschap in dienst van God, de Heer. Haar doel is de verkondiging van het Evangelie en haar gemeente op te bouwen in het geloof, de hoop, de liefde en de verwachting van de wederkomst van de Heer, Jezus Christus. De gemeente ontleent haar bestaansrecht aan verbinding; met God, met elkaar en met de gemeente. Een ieder is hier welkom en zal tegemoet getreden worden met interesse en respect. Ieder individu heeft een plaats bij God en dus binnen de gemeente. Er wordt een veilige omgeving geboden om te groeien, te leren, te delen en gewoon te zijn.

Naast deze veilige omgeving wil de gemeente zorgvuldig omgaan met de bijdrage van gemeenteleden; zij wil een rol spelen in de omgeving waarin zij bestaat en een bijdrage leveren in het leven van de medemens door te bidden voor de wereld en te participeren aan verschillende projecten en acties op allerlei niveaus

De gemeente kenmerkt en onderscheidt zich door saamhorigheid, warmte, ruimte en openheid. Zij is meelevend en respectvol. Relaties spelen een belangrijke rol binnen de gemeente; relaties onderling, met God, de Heer en tussen de dienst en de Bijbel. De gemeente is ruimdenkend en vriendelijk. De ruimte om met elkaar in gesprek te zijn, binnen onze gemeente, wordt als groot goed beschouwd.

De gemeente wil groeien in geloof, diversiteit en aantal. De gemeente wil haar saamhorigheid behouden en de boodschap van Jezus en de liefde van God blijven verkondigen. Zij wil een huis van God zijn en blijven.

Visie

De gemeente verwacht dat mensen in de toekomst meer aandacht voor spiritualiteit en hun eigen ontwikkeling krijgen. Hier wil zij in voorop lopen door deze mensen een veilige omgeving te bieden om kennis te maken met God, de Heer. Zij wil dat bewerkstelligen door haar communicatiebeleid aan te passen aan de wensen van de huidige tijd om haar identiteit uit te dragen.

Zij wil een ieder een veilige plek in haar midden bieden met de mogelijkheid om mee te denken, te participeren en onderdeel van een groep te zijn, met behoud van een eigen mening en visie die gedeeld kan en mag worden en die altijd gerespecteerd zal worden.