Ondanks dat de baptisten het priesterschap van alle gelovigen kent en de gemeente uiteindelijk in vergadering bijeen beslissingen neemt, kent zij wel een raad van bestuur. De raad vertegenwoordigt de gemeente en is belast met het dagelijkse bestuur. Zij denkt na over de toekomst van de gemeente, bereidt vergaderingen voor en legt vraagstukken waarover beslist moet worden voor aan de gemeente.

De raad bestaat uit ouderlingen en diaken. Een ouderling is doorgaans belast met het geestelijke welzijn en een diaken met het materiële welzijn van de gemeente. Echter, in praktijk is deze scheiding niet altijd even duidelijk. Als de gemeente een voorganger heeft, is deze automatisch ook lid van de raad. De voorganger is in het bijzonder belast met de bediening van God’s woord, de leiding van het pastorale werk, de toerusting, vorming en opleiding van wie zich daarvoor beschikbaar stellen.

We stellen onze raad graag aan u voor:

Sjoukje Woudstra – voorzitter

Herman de Boer – secretaris

Driek Korenhof

Peter Buitenhuis