De Baptistengemeente Den Haag is een gemeente met een rijke historie en bestaat al sinds 1892.
Kenmerken van de gemeente zijn: saamhorigheid, warmte en betrokkenheid. Er is aandacht voor de medemens en ruimte en respect om vanuit eigen oogpunt een visie of mening te hebben.
Vanzelfsprekend is iedereen welkom in onze gemeente.