Bijbel leesrooster Juli 2019

Deze maand vermeldt het leesrooster van het Nederlands Bijbelgenootschap de volgende bijbelgedeelten:

WanneerLezenOnderwerp       
maandag 1Psalm 76De HEER strijdt voor zijn volk
dinsdag 2Handelingen 4:32-37Samenleving
woensdag 3Handelingen 5:1-11Bedrog
donderdag 4Handelingen 5:12-26Niet te stuiten
vrijdag 5Handelingen 5:27-42Risico
zaterdag 6Psalm 42Dorst
zondag 7Lucas 10:1-16Herauten
maandag 8Lucas 10:17-24Het belangrijkste effect
dinsdag 9Lucas 10:25-37Vragen naar de bekende weg?
woensdag 10Lucas 10:38-42De eerste zorg
donderdag 11Psalm 25Geestelijke TomTom
vrijdag 12Kolossenzen 1:1-14Kolossaal!
zaterdag 13Kolossenzen 1:15-23Dank aan de Schepper
zondag 14Kolossenzen 1:24-2:5Blijmoedig lijden
maandag 15Kolossenzen 2:6-15Sterven en leven
dinsdag 16Kolossenzen 2:16-3:4Eet en drink, want morgen leven we
woensdag 17Kolossenzen 3:5-17Oud en nieuw
donderdag 18Kolossenzen 3:18-4:6Huisregels
vrijdag 19Kolossenzen 4:7-18Hartelijke groeten
zaterdag 20Psalm 79Smeekgebed
zondag 211 Samuel 1:1-20Gebedsverhoring
maandag 221 Samuel 1:21-2:11Magnificat van Hanna
dinsdag 231 Samuel 2:12-26Misbruikschandaal
woensdag 241 Samuel 2:27-36Onheilsprofetie
donderdag 251 Samuel 3:1-14 Roeping
vrijdag 261 Samuel 3:15-4:1aGroei
zaterdag 27Psalm 108Rust en vertrouwen
zondag 28Lucas 11:1-13Gebedsonderwijs
maandag 29Lucas 11:14-28Met stomheid geslagen?
dinsdag 30Lucas 11:29-36Meer dan Jona
woensdag 31Lucas 11:37-44Wat verdient de schoonheidsprijs?