Uitgelicht

LET OP:

In verband met het Coronavirus vinden onze samenkomsten voorlopig op onregelmatige basis plaats. Dus niet wekelijks en ook op een ander tijdstip dan wij gewend zijn. Voor meer informatie over onze samenkomsten kunt u contact opnemen met Sjoukje Stolk-Woudstra (voorzitter raad) via: sjoukjewoudstra@gmail.com

Wij hopen op uw begrip en vertrouwen in deze Corona tijd. 

Bijbel gespreksgroep
De bijeenkomsten van de bijbel gespreksgroep worden maandelijks gehouden in de benedenzaal van de Mirtekerk. Ieder is welkom, ook wie nog niet eerder is geweest. Een plek om samen ervaringen te delen en rondom boeiende thema’s met elkaar in gesprek te zijn onder leiding van Wout Huizing. De bijeenkomsten zijn meestal op de laatste woensdag van de maand en de aanvangstijd is 10.30 uur. Rond 12.00 uur ronden we af.

25 november 2020 is de eerstvolgende bijeenkomst!

In verband met het Coronavirus graag vooraf aanmelden bij Herman de Boer (secretaris van de raad) via: secretaris@baptistengemeentedenhaag.nl

 

Inspirerend

“………We leven in een gebroken werkelijkheid. Dat kan dus gebeuren. Dat de stilte beknellend is. Dat de gedachten niet stromen. Dat bidden niet lukt. Heb geen overspannen verwachtingen. Dat hoort er bij. En tegelijk: oefen je erin. Woorden uit de bijbel kunnen je leven richting geven, troost bieden, inspiratie en veel om over na te denken!….” 

Bovenstaand fragment komt uit “Mediterend bijbel lezen” de november editie uit de reeks Om over na te denken, deze maand geschreven door Wout Huizing. Lees hier de volledige tekst om over na te denkenLees hier meer over Wout Huizing.

 

Agenda

Bekijk onze samenkomsten en andere activiteiten via de agenda.

 

                                  “Staak de strijd, en erken dat ik God ben, verheven boven de volken, verheven boven de aarde.

                                                   De Heer van de hemelse machten is met ons, onze burcht is de God van Jakob.”

                                                                                                                                                               Psalm 46: 11-12