LET OP: Verkeershinder door werk aan de Erasmusweg tussen de Moerweg en Troelstrakade

Werkzaamheden Erasmusweg
De gemeente Den Haag vernieuwt de Erasmusweg. Op maandag 26 augustus 06.00 uur start het werk tussen de Moerweg en Troelstrakade. Dit duurt tot maandag 6 januari 2020. Hierdoor krijgt u te maken met omleidingsroutes en extra drukte op de weg. Het werk aan de Erasmusweg tussen de Loevesteinlaan en Moerweg is dan klaar en weer open voor verkeer.

Bereikbaarheid
De Erasmusweg is afgesloten tussen de Troelstrakade en de Moerweg. Het Erasmusplein is wel open voor verkeer. Verschillende omleidingsroutes houden uw buurt bereikbaar. Bekijk de omleidingsroutes op www.denhaag.nl/erasmusweg.

Uitgelicht

Inspirerend:

“………de toekomst is al begonnen. Mensen mogen leven met hoop…..”

Bovenstaand fragment komt uit “Toekomstverwachting?” de januari editie uit de reeks Om over na te denken, deze maand geschreven door Wout Huizing. Lees hier de volledige tekst om over na te denkenLees hier meer over Wout.

Bijbel gespreksgroep
In 2020 gaan we met frisse nieuwjaarsstart op woensdag 22 januari verder met de maandelijkse bijbel gespreksgroep in de Mirtekerk. Ieder is welkom, ook wie nog niet eerder is geweest. Een plek om samen ervaringen te delen en rondom boeiende thema’s met elkaar in gesprek te zijn onder leiding van Wout Huizing. De bijeenkomsten zijn op de laatste woensdag van de maand en de aanvangstijd is 10.30 uur. Rond 12.00 uur ronden we af. Let op: in januari is de bijbelgespreksgroep niet in de laatste week van de maand, maar 1 week eerder namelijk op woensdag 22 januari. Zie ook de agenda.

Agenda

Bekijk onze samenkomsten en andere activiteiten via de agenda.

Zondag 26 januari 2020 om 10.00 uur Eredienst

Voorganger: Huib de Groot

Na de dienst is er gelegenheid voor een gezellig samen zijn onder het genot van een kopje koffie/thee. U bent van harte welkom!

 

De Week van Gebed 2020:  Buitengewoon

Het buitengewone staat centraal tijdens de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen in 2020. Geïnspireerd door de buitengewone vriendelijkheid die in Handelingen 28 naar voren komt, daagt de Week van Gebed ons uit om te streven naar meer dan het gewone.

Tijdens de Week van Gebed bidden wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.

De centrale Bijbeltekst voor de gebedsweek komt in 2020 uit het laatste deel van het boek Handelingen, hoofdstuk 27 vanaf vers 18 tot hoofdstuk 28 vers 10. Hierin is te lezen hoe Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden op Malta, en daar met buitengewone vriendelijkheid benaderd worden. Deze gebeurtenis markeert het moment waarop het evangelie het eiland bereikt. Op 10 februari wordt deze gebeurtenis nog altijd door de christenen op Malta herdacht en gevierd. Zij hebben dit jaar het materiaal voor de gebedsweek voorbereid.

De Week van Gebed wordt georganiseerd door MissieNederland en de Raad van Kerken. Meer over de Week van Gebed en gebedsmaterialen vind je op www.weekvangebed.nl

Als Baptistengemeente doen wij dit jaar ook mee, zie de data en tijden in Escamp waar een gebedsbijeenkomst wordt georganiseerd. Wij hopen u in ieder geval op dinsdag 21 januari om 14.00 uur te mogen begroeten in de Mirtekerk.

20 -1 Shalom kerk: Vrederustlaan 96 2543 ST Den Haag, aanvang 14.00 uur.
20-1 Nebo kerk: Rhijnvis Feithlaan 114 2533 GG, aanvang 19.00 uur.
20-1 Leven in Zuidwest: www.leveninzuidwest.nl, aanvang 19.00 uur, voor recent adres zie de website van Leven in Zuidwest.
21-1 Mirtekerk (Baptistengemeente): Vierheemskinderenstraat 91 2531 CA Den Haag, aanvang 14.00 uur.
22-1 Marcuskerk (de Drieklank): Jan Luykenlaan 92 2533 JT Den Haag, aanvang 19.00 uur.
23-1 Emmaus kerk: Leyweg 930 2545 HC Den Haag, aanvang 19.00 uur.
24-1 Leger des Heils: Ambachtsgaarde 198 2542 EX Den Haag, aanvang 19.00 uur.